Podrobno
Brezplačna dostava
Brezplačna dostava
Montaža
Montaža
Strokovno svetovanje
Strokovno svetovanje
Poslovni partnerji
Poslovni partnerji

Politika zasebnosti

 • POLITIKA ZASEBNOSTI: V podjetju Tersus d.o.o. tržimo produkte za katere verjamemo da bodo v največji meri zadostile uporabniku, tako v kvaliteti kot tudi uporabniški izkušnji.
 • PREDSTAVITEV UPRAVLJALCA: V podjetju Tersus d.o.o. se zavedamo, da je v današnji družbi pravica do zasebnosti ena izmed najpomembnejših človekovih pravic. Prizadevamo si v največji meri zagotavljati zasebnost naših strank, zato z osebnimi podatki ravnamo odgovorno in v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi splošnimi pogoji. Dostop do osebnih podatkov naših strank je dovoljen kontaktni osebi v podjetju, v obsegu, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov ter popolni zagotovitvi vseh naših storitev, izpolnjevanju pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerji s stranko.
 • KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: Podjetje Tersus d.o.o. ima med svojimi zaposlenimi kontaktno za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu tersus@siol.net oz. navadni pošti na naslov Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s kontaktno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
 • NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV: V podjetju Tersus d.o.o. upravljamo z osebnimi podatki strank z naslednjimi nameni oziroma potrebami:
  • Priprava ponudb za izvedbo
  • Priprava informativnih izračunov za kasnejšo izvedbo
  • Registracija računa in oddajanje naročil v spletni trgovini tersus.si
  • Izdaja računov po opravljenih storitvah
  • Za namene neposrednega trženja
 •  PRAVICE POSAMEZNIKOV: Vsak posameznik lahko s pomočjo spletne aplikacije ali s pisno zahtevo poslano na naslov: Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani, zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani ali s pomočjo spletne aplikacije na spletnem naslovu www.tersus.si . Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
 •  ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV: Podjetje Tersus d.o.o. bo obdelovalo osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica. Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Tersus d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.