Subvencije Eko Sklada - Toplotne črpalke Atlantic Excelia

2019 -2022: Obveščamo Vas, da se zaradi porabe sredstev, javni poziv za pridobitev subvencije za toplotne črpalke 74SUB-OB19 zapira. V pripravi je nov javni poziv, ki bo predvidoma objavljen v aprilu 2022.

2016: Javni poziv Eko Sklada za leto 2016 uvršča na seznam toplotne črpalke Atlantic Extensa in Excellia. Subvencije za toplotne črpalke  Atlantic Fujitsu je možno pridobiti v višini največ 20% investicije oz. do 1000,00 €.

Modeli TČ:

https://www.tersus.si/kategorija-izdelka/toplotne-crpalke/extensa
https://www.tersus.si/kategorija-izdelka/toplotne-crpalke/excelia


Javni poziv Eko Sklada za leto 2015 uvršča na seznam tudi toplotne črpalke IVT in Atlantic Excellia 11.2 kW. Subvencije za toplotne črpalke  IVT in Atlantic Fujitsu je možno pridobiti v višini 1000,00 € . Tudi v letošnjem letu še vedno velja, da toplotna črpalka ali kurilna naprava za ogrevanje stavbe na lesno biomaso nista upravičeni do dodeliteve nepovratnih sredstev v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določata na tem območju drug prednostni način ogrevanja.

Podjetje Tersus d.o.o. je vpisano v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk, na ARSO pod zaporedno številko 376.

Na seznamu toplotnih črpalk za pridobitev suvencije so vsi modeli IVT:

Toplotna črpalka AirX + AirModule
Toplotna črpalka AirX + AirBox E9
Toplotna črpalka AirX + AirBox S

Toplotne črpalke Atlantic – Ekosklad:

Toplotna črpalka Atlantic Excellia 11.2 kW 
Toplotna črpalka Atlantic Excellia 11.2 kW DUO

Javni poziv 24SUB-OB14 – 2014

Novost letošnjega poziva za dodelitev subvencije za toplotne črpalke je, da se subvencija prizna, v kolikor je bila vgradnja TČ izvršena s strani podjetja, kateri ima registrirano dejavnost in ima pridobljeno potrdilo za vzdrževanje in namestitev opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk s strani ARSO ( Agencija Republike Slovenije za okolje).

Druga novost je ta, da se subvencija odreja glede na to, v kolikor je bil na določenem področju sprejet občinski odlok za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb, ki z aktom in energetskim konceptom opredeljuje drug prednostni način ogrevanja.

Povezava do javnega poziva 2014

Podjetje Tersus d.o.o. je vpisano v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk, na ARSO pod zaporedno številko 376.